கட்டுரை

2021 இல் உங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றும் 20 வணிக புத்தகங்கள்

சிறந்த தொழில்முனைவோரை உருவாக்க ஊக்குவிக்கும், கல்வி கற்பிக்கும் மற்றும் உதவும் பல சிறந்த வணிக புத்தகங்கள் உள்ளன. இந்த கட்டுரையில், உங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றி, உங்கள் வணிகத்தை வளர்க்கும் 20 வணிக புத்தகங்களை 2021 இல் பகிர்வோம். படிப்பதன் மூலம்இவற்றில் ஒன்று வணிக புத்தகங்களைப் படிக்க வேண்டும்இந்த பட்டியல், அதிக வெற்றியை அடைய உதவும் எண்ணற்ற பாடங்களைக் கற்றுக்கொள்வீர்கள். அவை அனைத்தும் செயல்படக்கூடிய ஆலோசனையுடன் நிரம்பியுள்ளன.^